آموزش ریدایرکت Redirect آدرس در سی پنل
آموزش ریدایرکت Redirect آدرس در سی پنل

ریدایرکت فرآیندی است که بر اساس آن هنگامی که آدرس یک دامنه را وارد می کنید، به طور خودکار به دامنه دیگری منتقل خواهید شد و محتوایی که برای شما نمایش د...

10 دی 1398